Lata 2017/2018 oraz 2018/2019 to czas, w którym będziemy realizować dwa projekty europejskie w ramach programu Erasmus +. Są one ściśle powiązane tematycznie.  Pierwszy, obejmuje szkolenie nauczycieli pod kątem rozwijania kreatywności w nauczaniu oraz wykorzystania muzyki, sztuki, technologii informatycznych i zajęć na powietrzu w celu lepszego przygotowania do drugiego projektu Erasmus+ KA219 – “ACcelerating Creativity: Exploring and […]

Lata 2017/2018 oraz 2018/2019 to czas, w którym będziemy realizować dwa projekty europejskie w ramach programu Erasmus +. Są one ściśle powiązane tematycznie. 

Pierwszy, obejmuje szkolenie nauczycieli pod kątem rozwijania kreatywności w nauczaniu oraz wykorzystania muzyki, sztuki, technologii informatycznych i zajęć na powietrzu w celu lepszego przygotowania do drugiego projektu Erasmus+ KA219 – “ACcelerating Creativity: Exploring and Practicing Tools in Image editiNG” – skrót ACCEPTING. Zakładamy, że realizacja poszczególnych zadań tego projektu stworzy naszym uczniom możliwość rozwoju w obszarze kreowania, przetwarzania i wykorzystania obrazów (ruchomych i nieruchomych, zdjęć, reklam, filmów, prezentacji) za pomocą działalności badawczej, z wykorzystaniem zaawansowanych informatycznych narzędzi interaktywnych. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie zdobędą umiejętność nowych sposobów komunikacji poprzez tak silne narzędzie jak obraz.

Naszymi partnerami w projekcie są:

  1. Włochy– koordynator projektu, Szkoła Podstawowa w Rzymie

  2. Grecja– Szkoła Podstawowa w Arseni

  3. Francja– Szkoła Podstawowa w Bordeaux