1 września b.r. rozpoczęliśmy w naszej szkole nowy projekt w ramach programu Erasmus+. Nosi on tytuł „Kształtowanie kreatywności w edycji obrazu”. Pierwszym punktem w realizacji tego przedsięwzięcia było spotkanie robocze koordynatorów i nauczycieli w Rzymie, które odbyło się w dniach 23-28 października.

W Rzymie, czyli Wiecznym Mieście, zwanym też Miastem Siedmiu Wzgórz, znajduje się szkoła koordynująca cały projekt i właśnie tutaj omawiane były wszystkie związane z tym zagadnienia. Oprócz gospodarzy uczestnikami spotkania byli nauczyciele z Francji, Grecji oraz naszej szkoły: panie Iwona Lewikowska oraz Jadwiga Jędrzejczyk.  Prace koncentrowały się wokół takich zagadnień jak wybór loga projektu, opracowanie harmonogramu wizyt oraz omówienie kolejnych zadań do realizacji.  Była też okazja do bliższego poznania – każda placówka przedstawiała prezentację na temat swojej szkoły i miasta.

Spośród prac przygotowanych przez uczniów wybrane zostało logo projektu, które przedstawia się następująco:

W przerwach pomiędzy kolejnymi posiedzeniami poznawaliśmy włoską szkołę. Uczniowie – zwłaszcza ci młodsi – noszą tu fartuszki, nauka trwa od godz. 8.30 do 16.30, a prace domowe zadawane są tylko na weekendy. Nie ma przerw międzylekcyjnych co 45 minut tak jak u nas. Jest tylko półgodzinna przerwa śniadaniowa oraz 45-minutowa przerwa obiadowa. W czasie tych przerw uczniowie pozostają w klasach lub wychodzą na dwór. Poza tym nie wolno im opuszczać sali. Jeżeli muszą udać się do toalety, towarzyszy im asystent, czyli odpowiednik naszej pani woźnej. Nie wolno im także przynosić do szkoły jedzenia ani picia.

Po pracowitych godzinach spędzonych w szkole, popołudniami Rzym odkrywał przed nami swoje tajemnice i uroki. Watykan, Bazylika Św. Piotra, Fontanna di Trevi, Coloseum i Panteon – to tylko niektóre z zabytków, które mogliśmy zobaczyć, będąc w tym wyjątkowym miejscu.  Spacerując urokliwymi uliczkami wzdłuż Tybru, dostrzegaliśmy, jak teraźniejszość miesza się tu z odległą przeszłością, tworząc piękną, wyjątkową całość.

Arrivederci, Roma!