Puławy, dnia 02.01.2020 r.

Sprzedaż obiadów na miesiąc STYCZEŃ 2020 odbywać się będzie na portierni w dniach:

Dnia 07.01.2020r. w godz. od 7:45 do 11:00 oraz w godz. od 15:00 do 16:00

Dnia 08.01.2020r. w godz. od 7:45 do 11:00

Dnia 09.01.2020r. w godz. od 7:45 do 11:00

Odpłatność wynosi:

Dla uczniów: 31,50 zł

Dla nauczycieli: 79,20zł.

Opłata za wyżywienie dla grup “0” za miesiąc grudzień będzie przyjmowana od do 10 stycznia 2020.

Proszę o przestrzeganie wyżej wymienionych terminów.