Od stycznia 2020r. opłaty za obiady będą przyjmowane w ostatnie trzy dni robocze poprzedzające miesiąc obiadowy.

Sprzedaż obiadów na miesiąc LUTY 2020 odbywać się będzie na portierni w dniach:

Dnia 29.01.2020r. w godz. od 7:45 do 11:00 

Dnia 30.01.2020r. w godz. od 7:45 do 11:00 oraz w godz. od 15:00 do 16:00

Dnia 31.01.2020r. w godz. od 7:45 do 11:00

Odpłatność wynosi:

Dla uczniów: 70, 00 zł

Dla nauczycieli: 180 zł.

Opłata za wyżywienie dla grup “0” za miesiąc styczeń będzie przyjmowana do 10 lutego 2020.

Proszę o przestrzeganie wyżej wymienionych terminów.