W załączeniu przesyłamy harmonogram pracy poszczególnych klas i wyznaczony czas logowania się uczniów na przedmiotach w czasie nauczania zdalnego. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem. Harmonogram logowania się uczniów na zajęcia podczas zdalnego nauczania

W załączeniu przesyłamy harmonogram pracy poszczególnych klas i wyznaczony czas logowania się uczniów na przedmiotach w czasie nauczania zdalnego. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem.

Harmonogram logowania się uczniów na zajęcia podczas zdalnego nauczania