Innowacja “4 pory roku – metoda projektów” jest realizowana w klasie 2C przez panią Ewę Wiejak.

Prawidłowe funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie wymaga odpowiedniego przygotowania od najmłodszych lat. Świat, z którym mierzą się uczniowie (i w którym będą żyli jako dorośli) stawia na samodzielność, samorozwój, umiejętność poszukiwania informacji, szeroką wiedzę ogólną, umiejętność analizy i syntezy, szybkie podejmowanie decyzji, samodzielność w myśleniu i działaniu, pewność siebie, zaradność i wiele więcej. Te umiejętności rozwijają właśnie zajęcia prowadzone metodą projektów. Uczniowie pracujący tą metodą potrafią stawiać krytyczne pytania, myśleć krytycznie, szukać odpowiedzi, wykazują się samodzielnością i uporem w dążeniu do celu. Rozwijają przy tym swoje zainteresowania, stają się ekspertami w różnych dziedzinach, a ich wiedza jest dużo większa niż przekazywana tradycyjnymi metodami szkolnymi. Dodatkowo metoda projektów jest nastawiona na naukę poprzez działanie, wychodzenie z ławek, eksperymentowanie, itp.

Główne cele innowacji to:

  • Rozwijanie zainteresowań i zdolności dziecka, dostosowanie poziomu osiąganej wiedzy do ich możliwości.
    Postrzeganie dziecka jako odrębnej jednostki mającej swoje potrzeby, indywidualność, właściwe dla siebie tempo pracy.
    Umiejętność wyszukiwania wszelkich informacji niezbędnych do pracy, ich selekcji, samodzielne zdobywanie wiedzy oraz wykorzystywanie już posiadanej.
  • Zachęcanie do oceny własnej pracy, do podejmowania trudnych decyzji.
  • Zachęcanie do podejmowania aktywności przy pozostawieniu wyboru rodzaju pracy, zadania.
  • Wzbudzenie pozytywnej, wewnętrznej motywacji, która dotyczy wszystkich sfer rozwoju: poznawczej, społecznej, moralnej, emocjonalnej.
  • Rozwijanie umiejętności uspołeczniania – współpracy, współdziałania w grupie. Dbałość o pozytywne relacje uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel.
  • Nabycie trwałej i szerokiej wiedzy z zakresu realizowanych tematów.

W metodzie projektów to głównie uczniowie decydują o tym, czego chcą się dowiedzieć i w jaki sposób. Zadania podczas projektu są wymyślane przez dzieci i również przez nie realizowane. Dzięki temu uczniowie od najmłodszych lat potrafią rozplanować swoją pracę, ćwiczą umiejętność prezentowania swojej wiedzy na forum grupy, uczą się pracy zespołowej oraz wiedzą, w jaki sposób i  gdzie poszukiwać materiałów, by zdobyć wiedzę na dany temat.

W metodzie projektów to uczeń projektuje swoją wiedzę poprzez swoją ciekawość poznawczą, a nauczyciel jest odsunięty nieco na bok i wspiera uczniów w ich działaniach. Metoda projektów to nauka przez działanie.

Autor: Ewa Wiejak

Choć uczymy się zdalnie, to uczniowie z klasy 2C nie zwalniają tempa i dzielnie przygotowują się do lekcji. Nie mamy szansy w szkole kontynuować naszej innowacji “Cztery pory roku – metoda projektów”, ale przenieśliśmy ją do internetu i naszych domów. Oto jedno z zadań w projekcie “Wiosna” – wiosenne gry planszowe przygotowane przez uczniów klasy […]

Wiosenne gry planszowe klasy 2C

Choć uczymy się zdalnie, to uczniowie z klasy 2C nie zwalniają tempa i dzielnie przygotowują się do lekcji. Nie mamy szansy w szkole kontynuować naszej innowacji “Cztery pory roku – metoda projektów”, ale przenieśliśmy ją do internetu i naszych domów. Oto jedno z zadań w projekcie “Wiosna” – wiosenne gry planszowe przygotowane przez uczniów klasy 2C.

Autor: Ewa Wiejak

Read More

Mali badacze z 2C

Zajęcia, które wywołują efekt “wow”, zapadają w pamięci na długo. Klasa 2C uwielbia eksperymentować i doświadczać nowych rzeczy. Niedawno na klasowym parapecie przez miesiąc hodowaliśmy własne kryształy, a dzisiaj badaliśmy, jak zachowa się tabletka musująca rozpuszczona w wodzie i oleju. Oto efekty naszych eksperymentów.

Autor: Ewa Wiejak

Read More