Całoroczny projekt “ABC ekonomii” to projekt realizowany przez klasy 2C oraz 1b w ramach edukacji ekonomicznej i finansowej. W klasie 2C projekt ten jest również jednym z elementów innowacji “Ekonomia dla dzieci”.

Biorąc udział w tym projekcie dzieci:

 • zwiększają wiedzę oraz umiejętności związanych z zagadnieniami ekonomii, finansów i przedsiębiorczości
 • poznają wartość pieniądza, wiedzą skąd się bierze
 • poznają zagadnienia związane z pracą, wolontariatem, bankowością
 • poznają zagadnienia dotyczące obrotu pieniędzmi w życiu codziennym (zarówno w teorii, jak i w praktyce)

Uczniowie, w oparciu o książkę i materiały dydaktyczne udostępnione w ramach projektu, uczestniczą w 12 lekcjach prowadzonych przez wychowawcę. Tematyka tych zajęć to np.: “Czym są pieniądze?”, “Skąd się biorą pieniądze?”, “Po co pracujemy?”, “Co to takiego pożyczka?” itp.

Koordynatorem projektu w naszej szkole jest pani Ewa Wiejak.

 

“ABC ekonomii” to ogólnopolski projekt edukacyjny realizowany w tym roku w klasach 1b i 2C. Koordynatorem projektu w naszej szkole była pani Ewa Wiejak.

ABC ekonomii – zakończenie projektu

“ABC ekonomii” to ogólnopolski projekt edukacyjny realizowany w tym roku w klasach 1b i 2C. Koordynatorem projektu w naszej szkole była pani Ewa Wiejak.

Celem projektu było:

– Zwiększenie wiedzy oraz umiejętności dzieci i młodzieży związanych z zagadnieniami dotyczącymi ekonomii, finansów i przedsiębiorczości.

– Wsparcie metodyczne nauczycieli, wychowawców i wyposażenie ich w wartościowe materiały edukacyjne.

– Wsparcie merytoryczne i metodyczne rodziców chcących edukować swoje dzieci w zakresie ekonomii i finansów.

– Pozyskanie spośród przedstawicieli świata biznesu partnerów chcących wspierać realizację projektu ABC-Ekonomii i promować edukację ekonomiczną w społeczeństwie.

– Nawiązanie owocnej i długofalowej współpracy między przedsiębiorcami a organem prowadzącym placówki oświatowe i samymi szkołami.

– Zainspirowanie MEN do modyfikacji i poszerzenia treści, związanych z edukacją ekonomiczną i finansową, zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

W ramach projektu nauczyciele zrealizowali kilkanaście scenariuszy dotyczących ekonomii i finansów. Tematyka dotyczyła: pieniądza, bankowości, oszczędności, płatności elektronicznych, wolontariatu, budżetu domowego, reklamy i wiele, wiele więcej.

Dzieci uczyły się gospodarowania swoimi finansami poprzez zabawę i doświadczanie nowych rzeczy. W przyszłym roku szkolnym mamy zamiar kontynuować projekt i dalej współpracować w Fundacją Czepczyńskich.

 

Autor: Ewa Wiejak

 

 

Read More
“Ekonomia dla dzieci” to autorska innowacja realizowana w klasie 2C w ciągu całego roku szkolnego 2019/2020 – zarówno na zajęciach w klasie, jak i na lekcjach on-line. Innowacja stawiała na pierwszym miejscu wiedzę z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości, finansów.

Ekonomia dla dzieci – podsumowanie innowacji klasy 2C

“Ekonomia dla dzieci” to autorska innowacja realizowana w klasie 2C w ciągu całego roku szkolnego 2019/2020 – zarówno na zajęciach w klasie, jak i na lekcjach on-line. Innowacja stawiała na pierwszym miejscu wiedzę z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości, finansów.

Dzieci dowiedziały się między innymi:

 • skąd wzięły się pieniądze,
 • jak je oszczędzać,
 • jak je rozsądnie wydawać,
 • co to jest wolontariat,
 • co oznacza, że ktoś jest bogaty, a ktoś biedny,
 • po co pracujemy i jak pracować efektywniej
 • co to jest pożyczka
 • co to jest kredyt
 • jak funkcjonuje bank
 • co to są oszczędności,
 • gdzie i jak oszczędzać pieniądze
 • jak być bardziej przedsiębiorczym, itp.

Dodatkowo podczas realizacji innowacji, wzięliśmy udział w 2 ogólnopolskich projektach:

 • „ABC ekonomii” – projekt Artura Czepczyńskiego mający za zadanie upowszechnianie edukacji ekonomicznej i finansowej wśród przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych.
 • „Przedsiębiorczość. Jak zrealizować pomysł? – projekt realizowany w ramach współpracy z Uniwersytetem Dzieci – realizując następujące tematy:- Dlaczego strach jest nam potrzebny?
  – Jak gimnastykować wyobraźnię?
  – Jak skutecznie działać w zespole?
  – Jak trenować myślenie?
  – Jakie są moje mocne i słabe strony?
  – Po co tworzyć plan?

Oprócz wiedzy innowacja kształtowała też właściwe postawy i wartości (szczególnie jeśli chodzi o zarządzanie pieniędzmi) oraz pomogła wprowadzić właściwe zasady w klasie dzięki metodzie behawioralnej.

Innowacja polegała na nauce przez zabawę. Klasa to firma. Na jej czele stał szef, a uczniowie byli pracownikami. Szef, w trakcie trwania innowacji, powoływał liderów grup, swoich zastępców, mógł również zwalniać ze stanowiska. Każdego dnia po lekcjach wypłacał swoim pracownikom pensję w formie punktów. Podczas realizacji innowacji wprowadziliśmy wirtualny bank, w którym dzieci przechowywały swoje wirtualne oszczędności. Mogły nimi dowolnie zarządzać i wydawać w każdej chwili dokonując zakupów w klasowym sklepiku stworzonym specjalnie na potrzeby innowacji i edukacji ekonomicznej dzieci.

Dzięki tym działaniom, uczniowie nauczyli się oszczędzać i szanować pieniądze, dowiedzieli się, jak działa bank i pożyczki, nabyli umiejętności zarządzania pieniędzmi, potrafią racjonalizować swoje wybory i zastanawiają się zanim wydadzą na coś pieniądze. Potrafią też świetnie współpracować w zespole, realizować wspólne cele oraz logicznie i kreatywnie myśleć.

Autor: Ewa Wiejak

 

 

Read More