Całoroczny projekt “ABC ekonomii” to projekt realizowany przez klasy 2C oraz 1b w ramach edukacji ekonomicznej i finansowej. W klasie 2C projekt ten jest również jednym z elementów innowacji “Ekonomia dla dzieci”.

Biorąc udział w tym projekcie dzieci:

  • zwiększają wiedzę oraz umiejętności związanych z zagadnieniami ekonomii, finansów i przedsiębiorczości
  • poznają wartość pieniądza, wiedzą skąd się bierze
  • poznają zagadnienia związane z pracą, wolontariatem, bankowością
  • poznają zagadnienia dotyczące obrotu pieniędzmi w życiu codziennym (zarówno w teorii, jak i w praktyce)

Uczniowie, w oparciu o książkę i materiały dydaktyczne udostępnione w ramach projektu, uczestniczą w 12 lekcjach prowadzonych przez wychowawcę. Tematyka tych zajęć to np.: “Czym są pieniądze?”, “Skąd się biorą pieniądze?”, “Po co pracujemy?”, “Co to takiego pożyczka?” itp.

Koordynatorem projektu w naszej szkole jest pani Ewa Wiejak.