Z wizytą w Wiecznym Mieście

1 września b.r. rozpoczęliśmy w naszej szkole nowy projekt w ramach programu Erasmus+. Nosi on tytuł „Kształtowanie kreatywności w edycji obrazu”. Pierwszym punktem w realizacji tego przedsięwzięcia było spotkanie robocze koordynatorów i nauczycieli w Rzymie, które odbyło się w dniach 23-28 października.

W Rzymie, czyli Wiecznym Mieście, zwanym też Miastem Siedmiu Wzgórz, znajduje się szkoła koordynująca cały projekt i właśnie tutaj omawiane były wszystkie związane z tym zagadnienia. Oprócz gospodarzy uczestnikami spotkania byli nauczyciele z Francji, Grecji oraz naszej szkoły: panie Iwona Lewikowska oraz Jadwiga Jędrzejczyk.  Prace koncentrowały się wokół takich zagadnień jak wybór loga projektu, opracowanie harmonogramu wizyt oraz omówienie kolejnych zadań do realizacji.  Była też okazja do bliższego poznania – każda placówka przedstawiała prezentację na temat swojej szkoły i miasta. (więcej…)

Erasmus + Mamy to!!!

Lata 2017/2018 oraz 2018/2019 to czas, w którym będziemy realizować dwa projekty europejskie w ramach programu Erasmus +. Są one ściśle powiązane tematycznie. 

Pierwszy, obejmuje szkolenie nauczycieli pod kątem rozwijania kreatywności w nauczaniu oraz wykorzystania muzyki, sztuki, technologii informatycznych i zajęć na powietrzu w celu lepszego przygotowania do drugiego projektu Erasmus+ KA219 – “ACcelerating Creativity: Exploring and Practicing Tools in Image editiNG” – skrót ACCEPTING. Zakładamy, że realizacja poszczególnych zadań tego projektu stworzy naszym uczniom możliwość rozwoju w obszarze kreowania, przetwarzania i wykorzystania obrazów (ruchomych i nieruchomych, zdjęć, reklam, filmów, prezentacji) za pomocą działalności badawczej, z wykorzystaniem zaawansowanych informatycznych narzędzi interaktywnych. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie zdobędą umiejętność nowych sposobów komunikacji poprzez tak silne narzędzie jak obraz.

Naszymi partnerami w projekcie są:

  1. Włochy– koordynator projektu, Szkoła Podstawowa w Rzymie

  2. Grecja– Szkoła Podstawowa w Arseni

  3. Francja– Szkoła Podstawowa w Bordeaux