“Ekonomia dla dzieci” to autorska innowacja pedagogiczna pani Ewy Wiejak realizowana przez cały rok szkolny w klasie 2C. Jest ona oparta na metodzie behawioralnej.

“Wprowadzając tę innowację chcę wdrożyć uczniów w świat finansów, nauczyć ich, jak działają firmy, banki, w jaki sposób najkorzystniej zarządzać zarobionymi pieniędzmi, jak je wydawać, a jak oszczędzać. Dzieci, uczone tego od najmłodszych lat, będą świadomymi obywatelami, pracownikami, pracodawcami, klientami, partnerami biznesowymi itp., którzy kierują się właściwymi wartościami. Chcę również, aby nauka tych zagadnień odbywała się poprzez zabawę, a także przyniosła korzyści w postaci zdyscyplinowanej i zmotywowanej do działania klasy.”

Główne cele innowacji to:

 • Zwiększenie wiedzy oraz umiejętności dzieci związanych z zagadnieniami dotyczącymi ekonomii, finansów i przedsiębiorczości.
 • Kształtowanie właściwych postaw i wartości dotyczących pieniędzy
 • Poznanie mechanizmów, które kierują firmą, bankiem
 • Trenowanie logicznego i strategicznego myślenia, podejmowania trudnych wyborów
 • Dyscyplinowanie klasy w formie nauki przez zabawę oraz poprzez wzmocnienia pozytywne
 • Nabycie umiejętności kierowania zespołem przez uczniów

W ramach innowacji zespół klasowy przejmuje zasady działania realnej firmy, w której są szef, pracownicy, liderzy zespołów itp. Uczniowie zarabiają wirtualne pieniądze przechowywane w banku online (każdy uczeń ma własne konto w banku). Nauczyciel wraz z uczniami tworzy klasowy sklepik, w którym uczniowie za zarobione po każdej lekcji wirtualne pieniądze, mogą zakupić prawdziwe, dowolne produkty.

Taka forma działania przygotowuje dzieci do funkcjonowania w dorosłym życiu, uczy odpowiedzialności za swoją i czyjąś pracę, uczy racjonalnego gospodarowania pieniędzmi, wzbudza refleksje na temat własnych potrzeb i chwilowych zachcianek. Poza tym  scala zespół klasowy, integruje, uczy odpowiedzialności za inne osoby oraz wzmacnia pozytywne wzorce zachowania w klasie, w szkole i poza nią.

W ramach innowacji realizowane są również dwa całoroczne projekty:

– “ABC ekonomii” – we współpracy z Fundacją Czepczyńskich

– “Przedsiębiorczość. Jak zrealizować pomysł? – we współpracy z Uniwersytetem Dzieci

Autor: Ewa Wiejak

“ABC ekonomii” to ogólnopolski projekt edukacyjny realizowany w tym roku w klasach 1b i 2C. Koordynatorem projektu w naszej szkole była pani Ewa Wiejak.

ABC ekonomii – zakończenie projektu

“ABC ekonomii” to ogólnopolski projekt edukacyjny realizowany w tym roku w klasach 1b i 2C. Koordynatorem projektu w naszej szkole była pani Ewa Wiejak.

Celem projektu było:

– Zwiększenie wiedzy oraz umiejętności dzieci i młodzieży związanych z zagadnieniami dotyczącymi ekonomii, finansów i przedsiębiorczości.

– Wsparcie metodyczne nauczycieli, wychowawców i wyposażenie ich w wartościowe materiały edukacyjne.

– Wsparcie merytoryczne i metodyczne rodziców chcących edukować swoje dzieci w zakresie ekonomii i finansów.

– Pozyskanie spośród przedstawicieli świata biznesu partnerów chcących wspierać realizację projektu ABC-Ekonomii i promować edukację ekonomiczną w społeczeństwie.

– Nawiązanie owocnej i długofalowej współpracy między przedsiębiorcami a organem prowadzącym placówki oświatowe i samymi szkołami.

– Zainspirowanie MEN do modyfikacji i poszerzenia treści, związanych z edukacją ekonomiczną i finansową, zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

W ramach projektu nauczyciele zrealizowali kilkanaście scenariuszy dotyczących ekonomii i finansów. Tematyka dotyczyła: pieniądza, bankowości, oszczędności, płatności elektronicznych, wolontariatu, budżetu domowego, reklamy i wiele, wiele więcej.

Dzieci uczyły się gospodarowania swoimi finansami poprzez zabawę i doświadczanie nowych rzeczy. W przyszłym roku szkolnym mamy zamiar kontynuować projekt i dalej współpracować w Fundacją Czepczyńskich.

 

Autor: Ewa Wiejak

 

 

Read More
“Ekonomia dla dzieci” to autorska innowacja realizowana w klasie 2C w ciągu całego roku szkolnego 2019/2020 – zarówno na zajęciach w klasie, jak i na lekcjach on-line. Innowacja stawiała na pierwszym miejscu wiedzę z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości, finansów.

Ekonomia dla dzieci – podsumowanie innowacji klasy 2C

“Ekonomia dla dzieci” to autorska innowacja realizowana w klasie 2C w ciągu całego roku szkolnego 2019/2020 – zarówno na zajęciach w klasie, jak i na lekcjach on-line. Innowacja stawiała na pierwszym miejscu wiedzę z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości, finansów.

Dzieci dowiedziały się między innymi:

 • skąd wzięły się pieniądze,
 • jak je oszczędzać,
 • jak je rozsądnie wydawać,
 • co to jest wolontariat,
 • co oznacza, że ktoś jest bogaty, a ktoś biedny,
 • po co pracujemy i jak pracować efektywniej
 • co to jest pożyczka
 • co to jest kredyt
 • jak funkcjonuje bank
 • co to są oszczędności,
 • gdzie i jak oszczędzać pieniądze
 • jak być bardziej przedsiębiorczym, itp.

Dodatkowo podczas realizacji innowacji, wzięliśmy udział w 2 ogólnopolskich projektach:

 • „ABC ekonomii” – projekt Artura Czepczyńskiego mający za zadanie upowszechnianie edukacji ekonomicznej i finansowej wśród przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych.
 • „Przedsiębiorczość. Jak zrealizować pomysł? – projekt realizowany w ramach współpracy z Uniwersytetem Dzieci – realizując następujące tematy:- Dlaczego strach jest nam potrzebny?
  – Jak gimnastykować wyobraźnię?
  – Jak skutecznie działać w zespole?
  – Jak trenować myślenie?
  – Jakie są moje mocne i słabe strony?
  – Po co tworzyć plan?

Oprócz wiedzy innowacja kształtowała też właściwe postawy i wartości (szczególnie jeśli chodzi o zarządzanie pieniędzmi) oraz pomogła wprowadzić właściwe zasady w klasie dzięki metodzie behawioralnej.

Innowacja polegała na nauce przez zabawę. Klasa to firma. Na jej czele stał szef, a uczniowie byli pracownikami. Szef, w trakcie trwania innowacji, powoływał liderów grup, swoich zastępców, mógł również zwalniać ze stanowiska. Każdego dnia po lekcjach wypłacał swoim pracownikom pensję w formie punktów. Podczas realizacji innowacji wprowadziliśmy wirtualny bank, w którym dzieci przechowywały swoje wirtualne oszczędności. Mogły nimi dowolnie zarządzać i wydawać w każdej chwili dokonując zakupów w klasowym sklepiku stworzonym specjalnie na potrzeby innowacji i edukacji ekonomicznej dzieci.

Dzięki tym działaniom, uczniowie nauczyli się oszczędzać i szanować pieniądze, dowiedzieli się, jak działa bank i pożyczki, nabyli umiejętności zarządzania pieniędzmi, potrafią racjonalizować swoje wybory i zastanawiają się zanim wydadzą na coś pieniądze. Potrafią też świetnie współpracować w zespole, realizować wspólne cele oraz logicznie i kreatywnie myśleć.

Autor: Ewa Wiejak

 

 

Read More