“Ekonomia dla dzieci” to autorska innowacja pedagogiczna pani Ewy Wiejak realizowana przez cały rok szkolny w klasie 2C. Jest ona oparta na metodzie behawioralnej.

“Wprowadzając tę innowację chcę wdrożyć uczniów w świat finansów, nauczyć ich, jak działają firmy, banki, w jaki sposób najkorzystniej zarządzać zarobionymi pieniędzmi, jak je wydawać, a jak oszczędzać. Dzieci, uczone tego od najmłodszych lat, będą świadomymi obywatelami, pracownikami, pracodawcami, klientami, partnerami biznesowymi itp., którzy kierują się właściwymi wartościami. Chcę również, aby nauka tych zagadnień odbywała się poprzez zabawę, a także przyniosła korzyści w postaci zdyscyplinowanej i zmotywowanej do działania klasy.”

Główne cele innowacji to:

  • Zwiększenie wiedzy oraz umiejętności dzieci związanych z zagadnieniami dotyczącymi ekonomii, finansów i przedsiębiorczości.
  • Kształtowanie właściwych postaw i wartości dotyczących pieniędzy
  • Poznanie mechanizmów, które kierują firmą, bankiem
  • Trenowanie logicznego i strategicznego myślenia, podejmowania trudnych wyborów
  • Dyscyplinowanie klasy w formie nauki przez zabawę oraz poprzez wzmocnienia pozytywne
  • Nabycie umiejętności kierowania zespołem przez uczniów

W ramach innowacji zespół klasowy przejmuje zasady działania realnej firmy, w której są szef, pracownicy, liderzy zespołów itp. Uczniowie zarabiają wirtualne pieniądze przechowywane w banku online (każdy uczeń ma własne konto w banku). Nauczyciel wraz z uczniami tworzy klasowy sklepik, w którym uczniowie za zarobione po każdej lekcji wirtualne pieniądze, mogą zakupić prawdziwe, dowolne produkty.

Taka forma działania przygotowuje dzieci do funkcjonowania w dorosłym życiu, uczy odpowiedzialności za swoją i czyjąś pracę, uczy racjonalnego gospodarowania pieniędzmi, wzbudza refleksje na temat własnych potrzeb i chwilowych zachcianek. Poza tym  scala zespół klasowy, integruje, uczy odpowiedzialności za inne osoby oraz wzmacnia pozytywne wzorce zachowania w klasie, w szkole i poza nią.

W ramach innowacji realizowane są również dwa całoroczne projekty:

– “ABC ekonomii” – we współpracy z Fundacją Czepczyńskich

– “Przedsiębiorczość. Jak zrealizować pomysł? – we współpracy z Uniwersytetem Dzieci

Autor: Ewa Wiejak