W Dziesiątce logopedą jest pani Marta Piątek.

We wrześniu wszystkie Pierwszaki i Zerówkowicze przechodzą u niej diagnozę rozwoju mowy. Pani Marta decyduje czy powinny uczęszczać na zajęcia z logopedii. Pod jej opieką znajdują się też uczniowie klas II i III, a czasem nawet starsi.

Gabinet logopedy znajduje się na parterze, na lewo od głównego wejścia. Pani Marta przyjmuje w następujących godzinach:

Poniedziałek: 9:00 – 11:00

Wtorek: 10:30 – 13:30

Środa: 10:30 – 13:00

Czwartek: 10:30 – 13:00

Piątek: 8:00 – 11:00

 

Marta Piątek – certyfikowany logopeda, neurologopeda. Ukończyła czteroletnie studia z logopedii na UMCS w Lublinie oraz podyplomowe studia z neurologopedii. Od 9 lat pracuje z dziećmi wymagającymi terapii mowy.

Zadania Logopedy
Profilaktyka (zapobieganie powstawaniu wad i czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy):

·         stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg
komunikacji językowej;

·         czuwanie nad rozwojem mowy i jej doskonalenie;

·         współpraca z nauczycielami

·         pedagogizacja rodziców – prelekcje, gazetki, ankiety, wykaz literatury dotyczącej rozwoju mowy dziecka

Diagnoza

·         prowadzenie przesiewowych badań wymowy dzieci ;

·         (badanie mowy przeprowadzamy na początku roku szkolnego, aby jak najwcześniej rozpocząć terapię)

·         diagnozowanie logopedyczne;

Terapia (usuwanie, likwidowanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej i pomoc w przezwyciężaniu problemów dzieciom, które mają trudności z mówieniem, rozumieniem, pisaniem i czytaniem):

·         objęcie opieką logopedyczną wyznaczonych dzieci;

·         systematyczne prowadzenie terapii w szkole (w małych zespołach bądź indywidualnie);

·         rozwijanie komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy i umiejętności wypowiadania się;

·         wyrównywanie opóźnień mowy;

·         korygowanie wad wymowy;

·         stymulowanie rozwoju poznawczo – językowego;

·         usprawnianie procesów wzrokowo – ruchowo- słuchowych;

·         wyrównywanie dysharmonii w przypadku dzieci z zaburzoną koordynacją;

·         udzielanie porad i wskazówek;

·         prowadzenie zeszytów zajęć logopedycznych z zaleceniami do utrwalenia w domu;

·         instruowanie wychowawców o sposobach automatyzacji skorygowanych bądź wprowadzonych głosek z dziećmi objętymi terapią;

·         w przypadku trudności, nawiązywanie kontaktu z psychologiem, audiologiem z poradni pedagogiczno – psychologicznej i poradni wad słuchu.

Terapia logopedyczna to oddziaływanie mające na celu:

·         usuwanie zaburzeń mowy;

·         nauczanie mowy, która się nie wykształciła;

·         wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy;

·         likwidacja pierwotnych przyczyn i skutków zaburzeń mowy.

Zasady kwalifikowania dziecka na zajęcia logopedyczne:
Kwalifikowanie uczniów w oparciu o wyniki wstępnych badań przesiewowych mowy.
Uczniowie objęci opieką logopedyczną są diagnozowani poprzez:

·         badania indywidualne,

·         wywiady z rodzicami,

·         konsultacje specjalistyczne (lekarskie, psychologiczne, pedagogiczne).

Uczniowie, u których zdiagnozowano zaburzenia mowy zostają zapisani na zajęcia logopedyczne. Terapia logopedyczna jest nieobowiązkowa – rodzice muszą wyrazić na nią zgodę, podpisując pisemne oświadczenie (rodzaj kontraktu zawieranego pomiędzy logopedą a rodzicem). Zajęcia odbywają się

raz w tygodniu w grupach 2-3 osobowych. Wtrudniejszych przypadkach, przy zaburzeniach złożonych zajęcia odbywają się indywidualnie. Trwają około 30 minut i przeznaczone są dla uczniów klas 1-3.

Zajęcia logopedyczne odbywają się w formie ćwiczeń usprawniających aparat artykulacyjny oraz ćwiczeń utrwalających prawidłową wymowę. Powszechnie wiadomo, że terapia dziecka z wadą wymowy wymaga wielu żmudnych ćwiczeń, dlatego w czasie zajęć wykorzystywane są pomoce dydaktyczne oraz programy multimedialne wspomagające terapię logopedyczną. Programy, które uatrakcyjniają i uprzyjemniają terapię,

a przede wszystkim zwiększają motywację dzieci do ćwiczeń.

Praca logopedy wiąże się ze stałą współpracą z rodzicami dziecka, którzy codziennie wspomagają oddziaływania logopedyczne poprzez utrwalanie w domu zaleconych ćwiczeń. W każdym tygodniu jedna godzina przeznaczona jest na konsultacje z rodzicami.
Systematyczność w terapii jest bardzo ważna i skuteczna, warunkuje osiągnięcie oczekiwanego efektu. Poprawna wymowa daje dziecku większą szansę na sukces szkolny ma wpływ na procesy percepcyjne, w szczególności na naukę czytania i pisania.
Tylko regularne uczęszczanie na terapię logopedyczną i codzienne ćwiczenia w domu będą skutkowały poprawą wymowy.

 

Opracowała:

                                                          Marta Piątek

                                                              Neurologopeda

                                                           Terapeuta Ręki

INFORMACJA LOGOPEDY w sprawie ZDALNEJ TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

 Szanowni Rodzice,

w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym, terapia logopedyczna prowadzona jest  zdalnie. Ćwiczenia
z instrukcjami dotyczącymi ich wykonywania  są  przesyłane  systematycznie pocztą elektroniczną.  Uczniowie mogą łączyć się ze mną za pomocą telefonu i komunikatorów Messenger.

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować za pośrednictwem dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej na adres mailowy martadominek@interia.pl

Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod wcześniej udostępnionym Państwu numerem telefonu.

ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE:

Gimnastyka buzi i języka :

https://wordwall.net/pl/resource/910284/logopedia/%c4%87wiczenia-buzi-i-j%c4%99zyka1

https://wordwall.net/resource/1052423/gimnastyka-buzi

https://wordwall.net/pl/resource/910284/logopedia/%c4%87wiczenia-buzi-i-j%c4%99zyka1

Ćwiczenia pionizacji języka – jedne z najważniejszych ćwiczeń artykulacyjnych.
Ćwiczymy najlepiej codzienni , po ćwiczeniach oddechowych ok.5-10 minut

http://www.logotorpeda.pl/pionizacja-jezyka/?fbclid=IwAR37ASSV4phI8h5aTZv6Z_-Mnmd5Jnk7n5Eldf9QeTJ3HsNueTiuKAk1-xw

https://www.youtube.com/watch?v=Lod1r88h61I

Ćwiczenia oddechowe:

https://www.nebule.pl/logopedia-w-domu/?fbclid=IwAR2ETrdlrCA3AcetNNeWnBi3JPJ4DoA6ecqxbHiGYrvbki1vPOY–4dmUQw

głoska sz

https://wordwall.net/pl/resource/1060274/szumi%c4%85cy-labirynt

https://www.youtube.com/watch?v=yfCB8APoeBo

głoska ż

https://www.youtube.com/watch?v=CvyPzzg-NUA

głoska cz

https://www.youtube.com/watch?v=gCyXm4WpE_w

 głoska s

https://www.youtube.com/watch?v=JK98N3n_Yjo

głoska r

https://www.youtube.com/watch?v=aR75YM-nQgU

 

Marta Piątek

Logopeda