Język angielski 20.03.2020

Zadania na 20 marca 2020 r.
1. Przeczytaj kilka razy czytanki ze s. 44 Podręcznika (czcionka czarno- zielona dla wszystkich, czcionka granatowa dla chętnych)
2. Znajdź na ilustracji jak najwięcej słów rozpoczynających się od głoski s
3. Poszukaj innych wyrazów, które głoskę s mają na początku, w środku i na końcu
4. Sprawdź, czy s jest samogłoską, czy spółgłoską.
5. Karty Ćwiczeń s. 46-47
6. Karty matematyczne s. 56-57
Gimnastyka

Język angielski 

1a,1bANG

ZadaniaUzupełniające 1a1b

Szachy
Zagraj partię szachów przeciwko robotowi
(na razie nie zakładaj konta na stronie! Graj bez logowania się. Swój login i hasło dostaniesz w późniejszym terminie :))

Zadania na 20 marca 2020 r.

Religia

Proszę o zachęcenie dzieci do wykonania pracy:
1. Narysowania i pokolorowania:” Palmy wielkanocnej”.(Format A-4) lub
2. Narysowania Kartki Wielkanocnej z życzeniami dla Babci i Dziadka.
Te prace przyniesiemy do szkoły, kiedy już normalnie wrócimy.
3.Zachęcam do powtórzenia poznanych modlitw: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Przykazania Miłości, Któryś za nas cierpiał rany…
4. Pokoloruj obrazek w karcie pracy; katecheza nr 36 str 75. oraz katecheza 37 str.76
Pozdrawiam życząc Państwu i dzieciom zdrowia. s.Jordana