Szachy

Obejrzyj film instruktażowy . Lekcja 9- Temat: Mat. - link poniżej https://vimeo.com/272180946 
Poproś rodziców o pomoc. Przeczytajcie razem temat 3.2 w książce i spróbujcie wykonać zadanie 1 str. 46.

Język angielski 20.03.2020

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

1a,1bANG

ZadaniaUzupełniające 1a1b

Religia

Proszę o zachęcenie dzieci do wykonania pracy:
1. Narysowania i pokolorowania:” Palmy wielkanocnej”.(Format A-4) lub
2. Narysowania Kartki Wielkanocnej z życzeniami dla Babci i Dziadka.
Te prace przyniesiemy do szkoły, kiedy już normalnie wrócimy.
3.Zachęcam do powtórzenia poznanych modlitw: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Przykazania Miłości, Któryś za nas cierpiał rany…
4. Pokoloruj obrazek w karcie pracy; katecheza nr 36 str 75. oraz katecheza 37 str.76
Pozdrawiam życząc Państwu i dzieciom zdrowia. s.Jordana