Język polski 24.03.2020

Jeśli komuś udało się napisać charakterystykę Heraklesa i chciałby, żebym ją oceniła, proszę przysłać mi ją na mój adres e – mailowy (ewazep65@wp.pl) do piątku. Nie jest to obowiązkowe.

Zadania na dzisiaj:

– przeczytaj tekst pt. „Tezeusz” str.162 – 164

– zapoznaj się z informacjami pod hasłem „Wiem więcej” str. 162

– wykonaj pisemnie ćwiczenia 1,2,3 str.165

Język angielski 23.03.2020
Biologia 23.03.2020

Na podstawie  wiadomości  o budowie ,funkcjonowaniu  i modyfikacjach korzenia i łodygi przygotuj  w zeszycie dostosowaną do obu tematów krzyżówkę z  głównym hasłem “MODYFIKACJE”, a następnie wypisz przekształcenia korzeni i łodyg do zeszytu oraz podaj po kilka ich przykładów .  Wykonaną pracę można przesłać  na dziennik, messengera(Anna Cybula)lub zdjęciem  mms.

Muzyka 23.03.2020
Utrwalenie instrumentów strunowych na podstawie gry memory:
Śpiewanie  piosenki “Hej na krakowskim rynku”, podręcznik s. 105.
Osoby chętne zachęcam do stworzenia albumu na temat życia i twórczości Fryderyka Chopina.

Język polski 23.03.2020

Napisz charakterystykę Heraklesa zgodnie z poleceniem 10 str.161.Skorzystaj z „Porad dla piszących charakterystykę” str.160 -161

Matematyka 23 i 24 marca 2020

https://epodreczniki.pl/a/dzialania-pisemne-na-liczbach-naturalnych/DneaGctPp

Wykonaj proszę podane poniżej numery ćwiczeń w zeszycie przedmiotowym (działania wykonaj  sposobem pisemnym). Będzie to przygotowanie do działań na ułamkach dziesiętnych.

Staraj się wykonywać przykłady samodzielnie i sprawdzać z podanymi odpowiedziami.

Ćwiczenie 1 (osiem przykładów) ćwiczenie 2 (jeden przykład) ćwiczenie 3 i 6 całe, ćwiczenie 7(pięć przykładów), ćwiczenie 8 (3 przykłady), ćwiczenie  11, 12, 13, 14 (całe) i ćwiczenie 15 (pięć przykładów). Powodzenia

Język polski 20.03.2020

Wykonaj pisemnie zadania 1,3,4 str.159

Narysuj w zeszycie postać Heraklesa

Język angielski

Rozwiąż test online
https://www.grammar.cl/Games/Comparatives_Superlatives.htm

Biologia

Proszę przeczytać tekst z podręcznika na temat budowy i funkcjonowania łodygi oraz wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń przeznaczone do tego tematu. Można dodatkowo zapoznać się z materiałami na stronie  https://epodreczniki.pl/a/lodyga/D13C5RmGC

Religia

1. W oparciu o podręcznik uzupełnij katechezę z karty pracy 35 str.38 oraz 38 str 41
2. Naucz się stacje drogi krzyżowej.
3. Przypominam i zachęcam do codziennej modlitwy.
Pozdrawiam życząc Państwu i dzieciom zdrowia. s.Jordana