Język polski 24.03.2020

Przeczytaj tekst „Narodziny świata” str.155 – 158

Papoznaj się z pojęciami „teogonia” i „kosmogonia” str.157, przepisz je do zeszytu

Wykonaj pisemnie ćw.1 str.158 oraz ustnie ćw. 2 str.158

Biologia 23.03.2020

1.Poszukaj informacji o dwóch gatunkach ryb polskich wód śródlądowych i dwóch gatunkach ryb bałtyckich, które są chronione. Wskaż przyczyny, dla których są chronione.

2.Niektórzy ogrodnicy tępią ropuchy, ponieważ uważają, że wyjadają owoce. Wyjaśnij, dlaczego ich przekonanie jest błędne.

3.Wyjaśnij, co to znaczy, że żaba trawna jest organizmem zmiennocieplnym, i jaki wpływ ma ta cecha na tryb jej życia.

Odpowiedzi na powyższe pytania zapisz w zeszycie przedmiotowym. Wykonaną pracę można przesłać  na dziennik, messengera( Anna Cybula) lub zdjęciem  mms.

Muzyka 23.03.2020
Śpiewanie piosenki “Czerwone Jabłuszko”, s. 98
Korzystając z podręcznika (s. 99-100), należy napisać najważniejsze cechy krakowiaka i oberka.
Osoby chętne zachęcam do stworzenia albumu na temat życia i twórczości Fryderyka Chopina.

Język angielski 23.03.2020

  1. Proszę wejść na aplikację LearningApps.org a następnie wykonać zadania z Past Simple.

https://learningapps.org/index.php?category=3&subcategory=4780&s=

  1. Napisz z zeszycie 15 zdań w czasie Past Simple. (5 zdań twierdzących, 5 zdań przeczących, 5 pytań)

Język polski 23.03.2020

Przeczytaj tekst „Drogocenna perła” str.152

Wykonaj pisemnie w zeszycie ćw.2,3,4,6 str.153

Matematyka 23 – 24.03.2020

Temat: Obliczanie pól wielokątów.

https://epodreczniki.pl/a/obliczanie-pol-wielokatow/D1kUCNxO3

Zapoznaj się z tematem powtórzeniowym obliczanie pól wielokątów a następnie wykonaj w zeszycie ćwiczenie 5, 6, 14, 15.

Język polski 20.03.2020

Zapoznaj się z informacjami pod hasłem „Zapamiętaj!” oraz „Wiem więcej”- str.150 -151

Wykonaj pisemnie w zeszycie ćw.4 str.150 oraz 8 str.151

Geografia

Zapoznaj się z tematem „Procesy urbanizacyjne w Europie Zachodniej. Paryż- światowa metropolia” zamieszczonym na stronie epodręczniki

https://epodreczniki.pl/a/procesy-urbanizacji-w-europie-zachodniej-paryz—swiatowa-metropolia/DNfSOgKSx

W trakcie realizacji tematu wykonaj online znajdujące się tam ćwiczenia nr 1,2,3,4,5,6,7,8

Religia

Proszę o zachęcenie dzieci do samodzielnej pracy.
1. Zapoznaniu się z tematem lekcji nr 61. “Zmieniam świat jak św. Matka Teresa z Kalkuty”. (wypełnieniu ćw. 1 i 2 w kartach pracy)
2. Napisaniu pracy w zeszycie na temat: “Życie i działalność Św. Matki Teresy z Kalkuty”. (termin napisania -16.04.2020 r)
3. Zachęcam do uzupełnienia zeszytu ćwiczeń.
4. Proszę o powtórzenie :Stacji Drogi Krzyżowej i uczynków miłosierdzia.
5. Proszę o dar modlitwy (dowolnie wybranej) w intencji ludzi chorych, cierpiących a także tych, którzy niosą pomoc potrzebującym.
Pozdrawiam życząc Państwu i Państwa Rodzinie zdrowia. Anna Miazga-katechetka.

Język angielski

Zapoznaj się z podanym poniżej linkem. Wybierz sobie codziennie po kilka gier utrwalających materiał i zagraj w nie 🙂 (Zamiast kahoot) 🙂
https://www.grammar.cl/Games.htm

języka angielski – 20.03.2020 (1)

Drodzy uczniowie klas IV-VIII,
Zachęcam Was do wzięcia udziału w konkursie “All about me”.
Konkurs ma na celu zachęcenie Was do używania języka angielskiego oraz wykorzystania ciekawych technik plastycznych.
– Przygotujcie plakat formatu A4 lub A3, na którym umieścicie najważniejsze informacje na swój temat (zainteresowania, hobby, jak spędzacie wolny czas, co potraficie, co lubicie, jak spędzacie wakacje itd.)
– Liczy się kreatywność, wiedza, zasób słownictwa oraz poprawność językowa.
Prace należy składać w sali nr 12 na II p po powrocie do szkoły.

Biologia

Do zapoznania się :
Do wykonania : zadania w zeszycie ćwiczeń z tematu “Płazy”. Jeśli ktoś ma braki w zeszycie ćwiczeń to teraz jest najlepszy czas na uzupełnienie zaległości.
Matematyka
Bardzo proszę, aby wejść na stronę: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa-6
Następnie: przedmioty->matematyka i kolejno: Lekcja 1, Lekcja 2, lekcja 3, Lekcja 4.
Jest to materiał powtórkowy (pola czworokątów i trójkątów za nami).