Geografia 24.03.2020

Zapoznajcie się z tematem https://epodreczniki.pl/a/rolnictwo-francji/Dv3UHphcY.
Następnie wykonajcie online ćwiczenia (3-9), które znajdują się na końcu tematu.

Język angielski 23.03.2020

EC_A2_Tests – Language Test 3B

EC_A2_Tests – Language Test 4B

EC_A2_Tests – Vocabulary Check 3B

EC_A2_Tests – Vocabulary Check 4B

EC_A2_Tests – Grammar Check 3B

EC_A2_Tests – Grammar Check 4B

Biologia 23.03.2020

1.Poszukaj informacji o dwóch gatunkach ryb polskich wód śródlądowych i dwóch gatunkach ryb bałtyckich, które są chronione. Wskaż przyczyny, dla których są chronione.

2.Niektórzy ogrodnicy tępią ropuchy, ponieważ uważają, że wyjadają owoce. Wyjaśnij, dlaczego ich przekonanie jest błędne.

3.Wyjaśnij, co to znaczy, że żaba trawna jest organizmem zmiennocieplnym, i jaki wpływ ma ta cecha na tryb jej życia.

Odpowiedzi na powyższe pytania zapisz w zeszycie przedmiotowym. Wykonaną pracę można przesłać  na dziennik, messengera( Anna Cybula) lub zdjęciem  mms.

Muzyka 23.03.2020
Śpiewanie piosenki “Czerwone Jabłuszko”, s. 98
Korzystając z podręcznika (s. 99-100), należy napisać najważniejsze cechy krakowiaka i oberka.
Osoby chętne zachęcam do stworzenia albumu na temat życia i twórczości Fryderyka Chopina.

historia,  j. polski
lekcje na google classroom
instrukcja logowania na dzienniku

Język angielski

Graj w grę, aby utrwalić czasowniki nieregularne
https://www.macmillandictionary.com/us/verb_wheel/?fbclid=IwAR23QQBa5rHxxXi6wegJNGtAPqZHtPeftGiHZ9lXo2055zv1mkKtf8Qgfxc

Biologia

Do zapoznania się :
Do wykonania : zadania w zeszycie ćwiczeń z tematu “Płazy”. Jeśli ktoś ma braki w zeszycie ćwiczeń to teraz jest najlepszy czas na uzupełnienie zaległości.
Religia

Proszę o zachęcenie dzieci do samodzielnej pracy.
1. Zapoznaniu się z tematem lekcji nr 61. “Zmieniam świat jak św. Matka Teresa z Kalkuty”. (wypełnieniu ćw. 1 i 2 w kartach pracy)
2. Napisaniu pracy w zeszycie na temat: “Życie i działalność Św. Matki Teresy z Kalkuty”. (termin napisania -16.04.2020 r)
3. Zachęcam do uzupełnienia zeszytu ćwiczeń.
4. Proszę o powtórzenie :Stacji Drogi Krzyżowej i uczynków miłosierdzia.
5. Proszę o dar modlitwy (dowolnie wybranej) w intencji ludzi chorych, cierpiących a także tych, którzy niosą pomoc potrzebującym.
Pozdrawiam życząc Państwu i Państwa Rodzinie zdrowia. Anna Miazga-katechetka.