Biologia 23.03.2020

1.Poszukaj informacji o dwóch gatunkach ryb polskich wód śródlądowych i dwóch gatunkach ryb bałtyckich, które są chronione. Wskaż przyczyny, dla których są chronione.

2.Niektórzy ogrodnicy tępią ropuchy, ponieważ uważają, że wyjadają owoce. Wyjaśnij, dlaczego ich przekonanie jest błędne.

3.Wyjaśnij, co to znaczy, że żaba trawna jest organizmem zmiennocieplnym, i jaki wpływ ma ta cecha na tryb jej życia.

Odpowiedzi na powyższe pytania zapisz w zeszycie przedmiotowym. Wykonaną pracę można przesłać  na dziennik, messengera( Anna Cybula) lub zdjęciem  mms.

Muzyka 23.03.2020
Śpiewanie piosenki “Czerwone Jabłuszko”, s. 98
Korzystając z podręcznika (s. 99-100), należy napisać najważniejsze cechy krakowiaka i oberka.
Osoby chętne zachęcam do stworzenia albumu na temat życia i twórczości Fryderyka Chopina.

Matematyka 23 – 24.03.2020

Temat: Obliczanie pól wielokątów.

https://epodreczniki.pl/a/obliczanie-pol-wielokatow/D1kUCNxO3

Zapoznaj się z tematem powtórzeniowym obliczanie pól wielokątów a następnie wykonaj w zeszycie ćwiczenie 5, 6, 14, 15.

Język polski
lekcje na google classroom
instrukcja logowania na dzienniku

Geografia

Zapoznaj się z tematem „Procesy urbanizacyjne w Europie Zachodniej. Paryż- światowa metropolia” zamieszczonym na stronie epodręczniki

https://epodreczniki.pl/a/procesy-urbanizacji-w-europie-zachodniej-paryz—swiatowa-metropolia/DNfSOgKSx

W trakcie realizacji tematu wykonaj online znajdujące się tam ćwiczenia nr 1,2,3,4,5,6,7,8

Biologia

Do zapoznania się :
Do wykonania : zadania w zeszycie ćwiczeń z tematu “Płazy”. Jeśli ktoś ma braki w zeszycie ćwiczeń to teraz jest najlepszy czas na uzupełnienie zaległości.
Matematyka
Bardzo proszę, aby wejść na stronę: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa-6
Następnie: przedmioty->matematyka i kolejno: Lekcja 1, Lekcja 2, lekcja 3, Lekcja 4.
Jest to materiał powtórkowy (pola czworokątów i trójkątów za nami).

Religia

Proszę o zachęcenie dzieci do samodzielnej pracy.
1. Zapoznaniu się z tematem lekcji nr 61. “Zmieniam świat jak św. Matka Teresa z Kalkuty”. (wypełnieniu ćw. 1 i 2 w kartach pracy)
2. Napisaniu pracy w zeszycie na temat: “Życie i działalność Św. Matki Teresy z Kalkuty”. (termin napisania -16.04.2020 r)
3. Zachęcam do uzupełnienia zeszytu ćwiczeń.
4. Proszę o powtórzenie :Stacji Drogi Krzyżowej i uczynków miłosierdzia.
5. Proszę o dar modlitwy (dowolnie wybranej) w intencji ludzi chorych, cierpiących a także tych, którzy niosą pomoc potrzebującym.
Pozdrawiam życząc Państwu i Państwa Rodzinie zdrowia. Anna Miazga-katechetka.