Historia 22.04.2020

TEST DO KLASY VII

Fizyka 24.03.2020

Bardzo proszę opracować temat, ,Siła sprężystości” z podręcznika-str.160.Zapisać temat w zeszycie, przepisać punkty z podsumowania i zrobić ćw.1 i 3 str 76-zeszyt ćw. Nauczyć się. Proszę poinformować kolegów.

Muzyka 23.03.2020

Zapoznanie się z tematem “Poezja śpiewana” – podręcznik s.90
Wysłuchanie wybranych utworów pieśniarzy znajdujących się na fotografiach.
Wypisanie w zeszycie dwóch nazw festiwali poezji śpiewanej odbywających się co roku w Polsce, korzystając z dostępnych źródeł.

Język polski 23-27.03.2020

Korzystamy ze strony www.gov.pl/web/zdalnelekcje
Tematy zapisujemy w zeszycie. Zapoznajemy się z podanymi na wskazanej stronie materiałami. Pod każdym tematem  robimy notatkę w jednej z postaci: mapy myśli, planu, streszczenia lub tabelki. Są to tematy powtórzeniowe.
poniedziałek 23.03
Temat: Rodzaje i funkcje formantów.
wtorek 24.03
Temat: Cyprian Kamil Norwid”Ogólniki” (“Moja piosnka II”).
środa 25.03
Temat:Banksy- obraz na murze.
czwartek 26.03
Temat: Henryk Sienkiewicz “Latarnik”.
piątek 27.03
Temat: Bolesław Leśmian “Dziewczyna”

Matematyka 23 i 24 marca 2020

https://epodreczniki.pl/a/odejmowanie-liczb-calkowitych/DjhjZJJyi

Wykonaj proszę podane poniżej ćwiczenia w zeszycie przedmiotowym. Pamiętaj w każdym z tych przykładów najpierw opuścić prawidłowo nawiasy, a następnie dodać lub odjąćJ. Będzie to przygotowanie do redukcji wyrazów podobnych.

Staraj się wykonywać przykłady samodzielnie i sprawdzać z podanymi odpowiedziami.

Ćwiczenie 2, 3 i 4 (całe), ćwiczenie 10(pięć przykładów).

https://epodreczniki.pl/a/dodawanie-liczb-calkowitych/DVANtw6Be

ćwiczenie 2 i 3 (całe), ćwiczenie 4 (sześć przykładów)

https://epodreczniki.pl/a/liczby-ujemne-w-zyciu-codziennym/DG1xCjrua wybierz trzy ćwiczenia i wykonaj je. Powodzenia

Język angielski 20.03.2020

KLASA 7A 7B ( ZADANIE2)

Chemia

Zachęcam do rozwiązania kolejnego testu on-line z chemii, w celu utrwalenia sobie wiadomości i umiejętności z tematów: wiązania i reakcje chemiczne.
W tym celu należy:
– wejść na stronę joinmyquiz.com
– wpisać kod quizu 966740
– dołączyć do quizu, podać swoje imię, nazwisko i klasę
– po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania można sprawdzić swoje wyniki
Quiz można wykonać wielokrotnie.

Fizyka

Uzupełniamy ćwiczenia od str.65 do 75 ,bez dośw. i odwołania do Internetu.

Geografia

Zapoznaj się z tematem “Turystyczne walory Polski” zamieszczonym na stronie epodręczniki https://epodreczniki.pl/a/turystyczne-walory-polski/DdjTUXgS9

Wykonaj zadania znajdujące się pod tematem.

Biologia

Przeczytaj wykonaj ćwiczenia znajdujące się pod  przeczytanym tekstem  https://epodreczniki.pl/a/profilaktyka-chorob-ukladu-oddechowego/DNN5ltUvz

Język angielski

7a i 7b

Qestions and short answers.

Język polski
Powtarzamy kolejno na podstawie zamieszczonych materiałów treść i problematykę lektur oraz gramatykę języka polskiego:
“Balladyna” J. Słowacki
 Składnia
“Zemsta” Al. Fredro
Słowotwórstwo
“Krzyżacy” H. Sienkiewicz
Religia
Proszę o zachęcenie dzieci do samodzielnej pracy.
1. Zapoznaniu się z tematem lekcji nr 30. “Pierwsza wspólnota chrześcijan” Wypełniamy zadanie nr 1 w kartach pracy-ćwiczeniach.
2.Zapoznaniu się z tematem lekcji nr 53. “Triduum Paschalne centrum roku liturgicznego”. Wypełniamy zadanie nr 1 w kartach pracy-ćwiczeniach.
3. Praca domowa-Opiszę szczegółowo w zeszycie przedmiotowym- Liturgię Wielkiego Piątku.
4. Zachęcam do uzupełnienia zeszytu ćwiczeń.
5. Proszę o powtórzenie :Stacji Drogi Krzyżowej i uczynków miłosierdzia.
6. Proszę o dar modlitwy (dowolnie wybranej) w intencji ludzi chorych, cierpiących a także tych, którzy niosą pomoc potrzebującym.
Pozdrawiam życząc Państwu i Państwa Rodzinie zdrowia. Anna Miazga-katechetka.