Fizyka 24.03.2020

Proszę przypomnieć sobie i powtórzyć dotychczasowe wiadomości z magnetyzmu. Proszę, żeby wszystko o czym była mowa do tej pory było uzupełnione

Matematyka 24.03.2020

Lekcja online o 11:00. Temat: Obliczenia procentowe cz.2

WOS 25.03.2020

https://epodreczniki.pl/a/wladza-wykonawcza-w-polsce-prezydent-rp—rada-ministrow/D1B2HSegY

zapisz temat 4 z podręcznika str.140, przeczytaj tekst a także zapoznaj się z tematem z podanej strony epodreczniki. Przepisz do zeszytu podane punkty i zrób notatki.

1. Wymień konstytucyjne zasady wyborów prezydenckich art. 127 Konstytucji RP.

2. Zapoznaj się z kompetencjami prezydenta dotyczacymi polityki wewnętrznej i polityki zagranicznej – podr. str.140, art.132-139 Konstytucji. 3. Zapoznaj się z sylwetkami prezydentów III RP, podręcznik str. 142 – 143, wpisz do zeszytu ich nazwiska.

WOS 26.03.2020

Rada Ministrów

1.Zapoznaj się ze sposobem powoływania RM czyli rządu (str. 141 podręcznik, epodreczniki).

  1. Skład Rady Ministrów.(wpisz)
  2. Zapoznaj się z kompetencjami rządu i wybranych ministerstw (podaj przykłady ministerstw).
  3. Kto sprawuje kontrolę parlamentarną nad działalnością RM?
  4. W jakich dziedzinach rząd współpracuje z premierem? (str. 142 podręcznik)

Napisz odpowiedź na maila elzbietapawlowska013@gmail.com na zadania z podręcznika 4,5; 8 dla chętnych str.144 -5.

EDB 23.03.2020

https://epodreczniki.pl/a/tamowanie-krwotoku/DwZ1Q20ck Powtórz wiadomości o tamowaniu krwotoków i o apteczce pierwszej pomocy, rozwiąż zadania interaktywne.
Napisz w zeszycie, kiedy może dojść do wstrząsu krwotocznego, jakie są jego objawy i pierwsza pomoc. Pracę domową proszę wysłać na adres: elzbietapawlowska013@gmail.com (może być zdjęcie notatki z zeszytu, ale musi być czytelne). Termin do 01 kwietnia.

Chemia 23.03.2020

Zachęcam do rozwiązania kolejnych testów on-line z chemii, w celu utrwalenia sobie wiadomości i umiejętności z działów: kwasy i sole.
W tym celu należy:
– wejść na stronę joinmyquiz.com
– wpisać kod quizu 996367 (test z kwasów)   009055 (test z soli)
– dołączyć do quizu, podać swoje imię, nazwisko i klasę
– po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania można sprawdzić swoje wyniki
Quizy można wykonać wielokrotnie.

Matematyka 23.03.2020

Zainstaluj program Zoom. Widzimy się o godzinie 11:00. Temat zajęć: Obliczenia procentowe.

Język polski 23 – 27.03.2020
Codzienne uczestnictwo w lekcji on-line na znanym kanale “Wiedza z wami. Podstawówka” o godzinie 17:00.
Korzystamy ze strony www.gov.pl/web/zdalnelekcje
Tematy zapisujemy w zeszycie.Zapoznajemy się z podanymi na wskazanej stronie materiałami. Pod każdym tematem robimy notatkę w jednej z postaci: mapy myśli, planu, streszczenia lub tabelki. Są to w większości tematy powtórzeniowe.
poniedziałek 23.03
Temat:Zapożyczenia i wyrazy rodzime.
wtorek 24.03
Temat: H. Sienkiewicz “Quo vadis”
środa 25.03
Temat:Z wizytą w muzeum.
czwartek 26.03
Temat: Ignacy Krasicki”Satyry”.
piątek 27.03
Temat: Aleksander Kamiński: “Kamienie na szaniec”.

Biologia

Zapoznaj się z tekstami na poleconych stronach:
Następnie odpowiedz na pytania umieszczone pod tekstami: polecenia 4.1-4.3 oraz 5.1- 5.3.
Osoby chętne  mogą swoje prace wysłać na dziennik elektroniczny do sprawdzenia.

Fizyka

W zeszycie- zadania 11.5;11.6;11.8 ze zbioru zadań. Proszę przesłać kolegom ,którzy nie mają zbioru zdjęcia treści zadań.

Geografia

Zapoznaj się z tematem „Ameryka Północna i Ameryka Południowa -zróżnicowanie ludności” zamieszczonym na stronie epodręczniki

 https://epodreczniki.pl/a/ameryka-polnocna-i-ameryka-poludniowa—zroznicowanie-ludnosci/DutXdbKsH

W trakcie realizacji tematu wykonaj znajdujące się tam ćwiczenia od  1 do 10

Język angielski

Drodzy uczniowie klas IV-VIII,
Zachęcam Was do wzięcia udziału w konkursie “All about me”.
Konkurs ma na celu zachęcenie Was do używania języka angielskiego oraz wykorzystania ciekawych technik plastycznych.
– Przygotujcie plakat formatu A4 lub A3, na którym umieścicie najważniejsze informacje na swój temat (zainteresowania, hobby, jak spędzacie wolny czas, co potraficie, co lubicie, jak spędzacie wakacje itd.)
– Liczy się kreatywność, wiedza, zasób słownictwa oraz poprawność językowa.
Prace należy składać w sali nr 12 na II p po powrocie do szkoły.

Zapoznaj się z podanym poniżej linkem. Wybierz sobie codziennie po kilka gier utrwalających materiał i zagraj w nie 🙂 (Zamiast kahoot) 🙂 https://www.grammar.cl/Games.htm

Zapoznaj się z podanym poniżej linkiem a następnie wykonaj zamieszczone tam przez OKE zadania.

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Szybka_powtorka_przed_egzaminem_CKE_E8_16_03_2020.pdf

Wykonaj testy w zeszycie ćwiczeń po dziale 3 i 5.

Bardzo proszę o zapoznanie się z zamieszonym materiałem. Następnie proszę o wykonanie w zeszycie:

Zadanie 1, 2, 3 str 6

Zadanie 1, 2 str 7

Zadanie 1, 2 str 8/9

Odpowiedzi proszę przesłać do mnie na MSN.

Zadania otwarte krok po kroku

 

Matematyka

Zadania z działu 1.4 Teraz egzamin przesyłajcie systematycznie za pośrednictwem Messenger. Kolejnym działem powtórkowym jest 2.1 (Procenty). Powodzenia!

Język polski
Powtarzamy kolejno na podstawie zamieszczonych testów treść i problematykę lektur:
“Pan Tadeusz” A.Mickiewicz
“Dziady” cz. II A. Mickiewicz
“Zemsta” Al. Fredro
“Kamienie na szaniec” Al. Kamiński
Religia
Proszę o zachęcenie dzieci do samodzielnej pracy.
1.Opiszę szczegółowo Triduum Paschalne.(Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę)
2.Zapoznajemy się tematami lekcji nr 51 i 52.(w książce str. 162-167)
3. Zachęcam do uzupełnienia zeszytu ćwiczeń.
4. Proszę o powtórzenie :Stacji Drogi Krzyżowej i uczynków miłosierdzia.
5. Proszę o dar modlitwy (dowolnie wybranej) w intencji ludzi chorych, cierpiących a także tych, którzy niosą pomoc potrzebującym.
Pozdrawiam życząc Państwu i Państwa Rodzinie zdrowia. Anna Miazga-katechetka.