Fizyka 24.03.2020

Proszę przeczytać i opracować temat, ,Silnik elektryczny na prąd stały” .W zeszycie zapisujemy temat, rysujemy schemat silnika,oznaczamy jego części, opisujemy zasadę działania.

Język polski 24.03.2020

Zachęcam do wykonania w tym tygodniu testu ósmoklasisty, który znajduje się na stronie CKE https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/2019-2 – jest on oparty w części na lekturze „Mały Książę” (mam nadzieję, że zgodnie z umową przeczytaliście utwór). Są też podane odpowiedzi, a więc możecie sprawdzić, jak Wam poszło.

Zadanie na dzisiaj – wracamy do tematyki Holocaustu

– przeczytać tekst H. Krall „Żal” str.141 -142

– zapoznać się z biografią H. Krall str.141 margines

– wykonać pisemnie ćw.1,5 str.143

Język angielski 24.03.2020

Wykonaj z wcześniej zamieszczonego materiału „Zadania otwarte krok po kroku” następujące zadania:

1,2 str. 13

1,2 str. 14

1,2 str. 15

WOS 25.03.2020

https://epodreczniki.pl/a/wladza-wykonawcza-w-polsce-prezydent-rp—rada-ministrow/D1B2HSegY

zapisz temat 4 z podręcznika str.140, przeczytaj tekst a także zapoznaj się z tematem z podanej strony epodreczniki. Przepisz do zeszytu podane punkty i zrób notatki.

1. Wymień konstytucyjne zasady wyborów prezydenckich art. 127 Konstytucji RP.

2. Zapoznaj się z kompetencjami prezydenta dotyczacymi polityki wewnętrznej i polityki zagranicznej – podr. str.140, art.132-139 Konstytucji. 3. Zapoznaj się z sylwetkami prezydentów III RP, podręcznik str. 142 – 143, wpisz do zeszytu ich nazwiska.

WOS 26.03.2020

Rada Ministrów

1.Zapoznaj się ze sposobem powoływania RM czyli rządu (str. 141 podręcznik, epodreczniki).

  1. Skład Rady Ministrów.(wpisz)
  2. Zapoznaj się z kompetencjami rządu i wybranych ministerstw (podaj przykłady ministerstw).
  3. Kto sprawuje kontrolę parlamentarną nad działalnością RM?
  4. W jakich dziedzinach rząd współpracuje z premierem? (str. 142 podręcznik)

Napisz odpowiedź na maila elzbietapawlowska013@gmail.com na zadania z podręcznika 4,5; 8 dla chętnych str.144 -5.

EDB 23.03.2020

https://epodreczniki.pl/a/tamowanie-krwotoku/DwZ1Q20ck Powtórz wiadomości o tamowaniu krwotoków i o apteczce pierwszej pomocy, rozwiąż zadania interaktywne.
Napisz w zeszycie, kiedy może dojść do wstrząsu krwotocznego, jakie są jego objawy i pierwsza pomoc. Pracę domową proszę wysłać na adres: elzbietapawlowska013@gmail.com (może być zdjęcie notatki z zeszytu, ale musi być czytelne). Termin do 01 kwietnia.

Chemia 23.03.2020

Zachęcam do rozwiązania kolejnych testów on-line z chemii, w celu utrwalenia sobie wiadomości i umiejętności z działów: kwasy i sole.
W tym celu należy:
– wejść na stronę joinmyquiz.com
– wpisać kod quizu 996367 (test z kwasów)   009055 (test z soli)
– dołączyć do quizu, podać swoje imię, nazwisko i klasę
– po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania można sprawdzić swoje wyniki
Quizy można wykonać wielokrotnie.

Język angielski 23.03.2020

Wykonaj z wcześniej zamieszczonego materiału „Zadania otwarte krok po kroku” następujące zadania:

1,2 str. 10

1,2 str. 11

1,2 str. 12

Termin wykonania i przesłania odpowiedzi bieżących oraz zaległych 25.03.2020. Odpowiedzi przesyłamy na mojego MSN.

Język polski 23.03.2020

Przeczytaj z podręcznika fragment „Chłopów” Wł. Reymonta – str.70 -71

Wykonaj pisemnie ćwiczenia 4,5,6,8,9 str.71

Matematyka  23 i 24 marca 2020

https://epodreczniki.pl/a/zapisywanie-i-odczytywanie-liczb-w-systemie-rzymskim/D1AbHJ7ac

Wykonaj proszę ćwiczenia od nr 1 do nr 12. Zapisz wszystkie rozwiązania w zeszycie. Staraj się wykonywać przykłady samodzielnie i sprawdzać z podanymi odpowiedziami.

Przypominam też o pracy domowej (zadania z systemu rzymskiego) zadanej przed przerwą.
Będą z tego dobre oceny. Powodzenia

Biologia

Zapoznaj się z tekstami na poleconych stronach:
Następnie odpowiedz na pytania umieszczone pod tekstami: polecenia 4.1-4.3 oraz 5.1- 5.3.
Osoby chętne  mogą swoje prace wysłać na dziennik elektroniczny do sprawdzenia.

Język polski

Praca pisemna na temat: Czasami Polska „krwawi, boli”. Napisz rozprawkę, w której rozważysz, czy bycie patriotą jest łatwe. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów.

We wstępie pracy możecie np. wyjaśnić, z czym kojarzy Wam się pojęcie „ojczyzna”. W argumentacji można się odwołać do takich tekstów jak: „Kamienie na szaniec”, „Reduta Ordona”, „Śmierć pułkownika”, „Latarnik”, „Pan Tadeusz”, „Syzyfowe prace”.

Proszę przesłać pracę na mój adres e – mail (ewazep65@wp.pl) do środy (25.03.)

Fizyka

W zeszycie- zadania 11.5;11.6;11.8 ze zbioru zadań. Proszę przesłać kolegom ,którzy nie mają zbioru zdjęcia treści zadań.

Język angielski

Drodzy uczniowie klas IV-VIII,
Zachęcam Was do wzięcia udziału w konkursie “All about me”.
Konkurs ma na celu zachęcenie Was do używania języka angielskiego oraz wykorzystania ciekawych technik plastycznych.
– Przygotujcie plakat formatu A4 lub A3, na którym umieścicie najważniejsze informacje na swój temat (zainteresowania, hobby, jak spędzacie wolny czas, co potraficie, co lubicie, jak spędzacie wakacje itd.)
– Liczy się kreatywność, wiedza, zasób słownictwa oraz poprawność językowa.
Prace należy składać w sali nr 12 na II p po powrocie do szkoły.

Zapoznaj się z podanym poniżej linkem. Wybierz sobie codziennie po kilka gier utrwalających materiał i zagraj w nie 🙂 (Zamiast kahoot) 🙂 https://www.grammar.cl/Games.htm

Zapoznaj się z podanym poniżej linkiem a następnie wykonaj zamieszczone tam przez OKE zadania.

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Szybka_powtorka_przed_egzaminem_CKE_E8_16_03_2020.pdf

Wykonaj testy w zeszycie ćwiczeń po dziale 3 i 5.

Wykonaj testy w zeszycie ćwiczeń po dziale 3 i 5.

Bardzo proszę o zapoznanie się z zamieszonym materiałem. Następnie proszę o wykonanie w zeszycie:

Zadanie 1, 2, 3 str 6

Zadanie 1, 2 str 7

Zadanie 1, 2 str 8/9

Odpowiedzi proszę przesłać do mnie na MSN.

Zadania otwarte krok po kroku

Religia
Proszę o zachęcenie dzieci do samodzielnej pracy.
1.Opiszę szczegółowo Triduum Paschalne.(Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę)
2.Zapoznajemy się tematami lekcji nr 51 i 52.(w książce str. 162-167)
3. Zachęcam do uzupełnienia zeszytu ćwiczeń.
4. Proszę o powtórzenie :Stacji Drogi Krzyżowej i uczynków miłosierdzia.
5. Proszę o dar modlitwy (dowolnie wybranej) w intencji ludzi chorych, cierpiących a także tych, którzy niosą pomoc potrzebującym.
Pozdrawiam życząc Państwu i Państwa Rodzinie zdrowia. Anna Miazga-katechetka.