Język angielski 24.03.2020

Witam,

W tym tygodniu zachęcam Państwa do powtórzenia słownictwa związanego z zabawkami i rodziną.

Poniżej przesyłam materiał z którego mogą Państwo skorzystać.

Piosenka na powitanie:

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8

Zabawki

Doll, ball, board game, car, train, plane, bike, kite, blocks, teddy bear, robot, jo-jo, tv, computer, scooter, book

https://www.youtube.com/watch?v=8-SWzpdcl6E

https://www.youtube.com/watch?v=eb53_Kdc1XI

Rodzina

mum, dad, sister, brother, grandmother, grandfather, cousin, aunt, uncle

https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo

https://www.youtube.com/watch?v=NVEzzzia8Yo

https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ

Gry i zabawy:

https://learningapps.org/2290363

Język angielski

Witam,

W tym tygodniu zachęcam Państwa do powtórzenia nazw kolorów, części ciała oraz cyfr od 1 do 10.

Poniżej przesyłam materiał z którego mogą Państwo skorzystać.

Piosenka na powitanie:

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8

Kolory:

Red, yellow, black, green, blue, orange, pink, purple, white

https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA

https://www.youtube.com/watch?v=aPM3h9UV2S0

https://www.youtube.com/watch?v=mXtpjBzPMeY

Części ciała:

Eye, ear, nose, mouth, face, hand, fingers, toes, tummy, leg, foot, shoulder, knee

https://www.youtube.com/watch?v=YBJ_-MyV2rU

https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ 

Cyfry:

One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten

https://www.youtube.com/watch?v=85M1yxIcHpw

Gry i zabawy:

https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/kursy/547/kolory-poziom-podstawowy

https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/kursy/488/cialo-slownictwo-angielskie

https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/kursy/494/liczby-dla-dzieci-po-angielsku