Rok szkolny 2020/2021

Wychowawcy klas

0A – Bożena Kowalska, Iwona Majek
0B – Hanna Błaszczak, Joanna Stefanek
1A – Małgorzata Prażmowska
1B – Magdalena Aftyka
1C – Dominika Pawłowska
2A – Patrycja Woś  – Gołąbek
2B – Grażyna Czerska
3A – Małgorzata Kijewska
3B – Liliana Dąbrowska
3C – Ewa Wiejak
4A – Elżbieta Pawłowska
4B – Renata Firlej
4S – Michał Szafranek
5A – Iwona Lewikowska
6A – Jadwiga Jędrzejczyk
6B – Ewa Zaprzałka
6C – Hanna Cybula
7A – Magdalena Markowska
7B – Jolanta Różycka
7C – Barbara Leśniak
8A – Marta Piątek
8B – Anna Ogórek

Język polski
Jadwiga Jędrzejczyk
Anna Orkiszewska
Ewa Zaprzałka
Renata Sykuła
Marta Piątek

Matematyka
Anna Ogórek
Natalia Goluch
Anna Wojtysiak

Historia
Anna Orkiszewska
Małgorzata Stachnio

Język angielski
Agata Czech – Dysput
Iwona Lewikowska
Jolanta Różycka
Katarzyna Borkowska

Język niemiecki
Katarzyna Maciąg

Język hiszpański
Elżbieta Monserrat – Skorupska

Geografia
Renata Firlej
Elżbieta Pawłowska

Biologia
Hanna Cybula

Chemia
Barbara Leśniak

Fizyka
Grzegorz Pajurek

Przyroda
Elżbieta Pawłowska
Hanna Cybula

Muzyka
Aneta Oleńska

Plastyka
Magdalena Markowska
Patrycja Woś – Gołąbek

Technika
Magdalena Markowska

Informatyka
Natalia Goluch

Wiedza o społeczeństwie (WOS)
Elżbieta Pawłowska

Edukacja dla bezpieczeństwa (EDB)
Elżbieta Pawłowska

Wychowanie fizyczne/ Pływanie
Andrzej Jędrys
Jacek Magnuszewski
Jarosław Mazur
Michał Szafranek
Miłosz Wójcik

Szachy
Dominika Pawłowska
Ewa Wiejak

Wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ)
Renata Firlej

Religia
Anna Miazga
s. Jordana Tymińska

Nauczyciele wspomagający
Agnieszka Nita – Kościelniak
Dorota Wójcik
Barbara Leśniak
Paulina Wawer
Jolanta Różycka

Nauczyciele bibliotekarze
Anna Mazurkiewicz
Beata Filip

Wychowawcy świetlicy
Ryszard Kłusek
Joanna Strzemska – Lejwoda
Beata Rybak
Aneta Oleńska
Hanna Cybula
Elżbieta Pawłowska
Dorota Wójcik
Małgorzata Kijewska