Naszym uczniom oferujemy:

 • Wszechstronny rozwój umysłowy i fizyczny
 • Udział w wielu innowacjach i projektach edukacyjnych
 • Naukę gry w szachy od klasy I
 • Naukę pływania od klasy 0, a od klasy II dla chętnych pływanie 5 razy w tygodniu
 • Nieograniczone i bezpłatne korzystanie z basenu dla uczniów
 • zajęcia LegoEducation z wykorzystaniem klocków Lego
 • zajęcia programowania i kodowania od klasy 0 z wykorzystaniem robotów edukacyjnych, tabletów, smartphonów, mat oraz programów komputerowych
 • Zajęcia informatyczne w dwóch nowoczesnych pracowniach komputerowych
 • Naukę 3 języków obcych: języka angielskiego od klasy 0, a niemieckiego i hiszpańskiego od klasy II
 • Kontakty z rówieśnikami z innych krajów europejskich w ramach programu Erasmus+ oraz wyjazdy zagraniczne
 • Udział w różnych zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań: zajęcia plastyczne, teatralne, historyczno-regionalne, informatyczne, dziennikarskie, fotograficzne, taneczne, sportowe, terapii ręki, relaksacyjne, trening uważności, gimnastyka korekcyjna, SKS oraz kluby pomocy pozalekcyjnej ze wszystkich przedmiotów
 • Możliwość wstąpienia i reprezentowania szkoły w: kole pływackim – UKS SWIM10, szkolnym chórze – FORTISSIMO, szkolnym zespole tanecznym
 • Pobyt w świetlicy szkolnej dla wszystkich chętnych

Ponadto zapewniamy:

 • Opiekę stomatologiczną i pielęgniarską
 • Wsparcie ze strony szkolnego pedagoga, pedagoga, logopedy
 • Edukację przy użyciu nowoczesnych środków dydaktycznych m. in. tablice interaktywne, tablety, smartphony, laptopy, maty do kodowania, klocki Lego, Bum Bum Rurki, Ozoboty, roboty i wiele innch atrakcyjnych pomocy.
 • Codzienne spożywanie mleka w ramach akcji „Szklanka mleka dla każdego”
 • Codzienne spożywanie owoców i warzyw w ramach akcji „Warzywa w szkole”
 • Oddzielne wejście do szkoły i szatnię tylko dla dzieci z zerówek

Posiadamy:

 • Kompetentną i życzliwą kadrę pedagogiczną
 • Sale lekcyjne wyposażone w nowoczesne komputery, rzutniki, telewizory, tablice interaktywne, sprzęt audio i video
 • Doskonale wyposażoną bazę dydaktyczno-sportową: nowoczesne sale lekcyjne wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne, dwie pracowanie komputerowe, centrum multimedialne, bibliotekę, dwie świetlice, basen i dwie sale gimnastyczne

Od kilku lat posiadamy tytuł „Szkoły z klasą”. Dbamy o bezpieczeństwo naszych dzieci, troszczymy się o ich właściwy rozwój. Staramy się dostrzegać i rozwijać ich pasje. Osiągamy wysokie wyniki w sprawdzianach szóstoklasisty. Klasy I-III pracują w systemie „bez dzwonków”. Każda klasa posiada własną salę lekcyjną, a zajęcia prowadzone są na jedną zmianę. Organizujemy wiele imprez i konkursów, włączamy się do wielu akcji (m.in. „Pola nadziei”, „Drzewko za butelkę”, „Góra grosza”, „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”).

Serdecznie zachęcamy do podjęcia nauki w naszej szkole!

Zapisy są prowadzone do końca marca. Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły.