Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasady funkcjonowania stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 10 im. Adama Mickiewicza w Puławach w okresie epidemii COVID-19

1.Na terenie stołówki obowiązują ogólne zasady higieny: mycie rąk przed posiłkiem, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

2.Obiady wydawane są w trybie ciągłym od godz.11.30 do 14.40.
Wszystkie oddziały przedszkolne i uczniowie klas 1 –8 korzystających z obiadu spożywają posiłek wg ustalonego
harmonogramu.

HARMONOGRAM WYDAWANIA POSIŁKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10

  •  11:10 – 11:25 – klasy I
  • 11:30 – 11:40 – klasy II i III
  • 12:00 – 12:20 –grupy 0
  • 12:25 – 12:45 – klasy IV, V, VI
  • od godz. 13:30 – klasy VII i VIII

3.Uczniowie zajmują wskazane przez pracownika miejsca. Zupa nalewana jest przez pracowników obsługi. Drugie danie będą rozwozili pracownicy na wózkach.

4.Uczniowie klas 4 –8 stołujący się w szkole, mogą spożywać posiłki w godzinach wyznaczonych w harmonogramie, o którym mowa w pkt 2.

5. Po posiłku uczniowie zostawiają naczynia w miejscu , przy którym siedzieli.

6.Zabronione jest przemieszczenie się po stołówce w celach innych niż spożycie posiłku, samowolne zajmowanie miejsc, dosiadanie się do uczniów z innych oddziałów klasowych.

7.Następuje całkowity zakaz wydawania posiłków na wynos.

8.Opłaty za obiady wnoszone są wyłącznie w postaci przelewów na konto:
Getin Noble Bank S.A. –24 1560 1195 2311 0978 5179 0001

9.Odwołanie obiadów wyłącznie drogą telefoniczną (81) 458 65 87 do godziny 9.00 w danym dniu.